Utvecklare

Simutek är ett teknikfokuserat företag och vi brinner för utveckling. Vi skriver själva all källkod vilket ger en djup kännedom om affärssystemet vi säljer och hur det kan byggas ut, anpassas eller integreras med andra system. Vi har även möjlighet att kommunicera vart utvecklingen leder och hur våra kunder på bästa sätt kan förbereda sig för framtida teknikskiften.

GKS utvecklas på Microsoft .NET Platform och är uppbyggt av tjänster som görs publikt tillgängliga via Web Services. Kontakta oss på Simutek för mer information om tillgängliga API:er och dokumentation.