Nyheter i senaste versionen

Version 3.74.9 (2020-03-26)

 • Datumförlängning

Version 3.74.8 (2020-02-27)

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Standardrapport Bidragslista utökad med kolumn kalkylerad kostnad. [7125]
 • Ny operatör/intermediator APIX [7126]
 • Kalkyl med skrotark ger mer effektiv utskjutning S(2*1/4,2*1/8) [6732]
Buggrättning
 • Möjligt att sätta delningsfaktor 0 i tryckarkstyrt bokbinderimoment [7113]
 • Ej möjligt att uppdatera prislista för foliematerial [7194]
 • Ej korrekt visning av kalkylmoment för foliering och prägling [6702]
 • Standardrapport kundreskontra visar ej korrekt datum för utskrift [6729]
 • Ej möjligt att räkna på artikel med pris per 1000 [6460]

Version 3.74.6 (2019-09-26)

 • Datumförlängning

Version 3.74.5 (2019-08-16)

Buggrättning
 • Kalkyl – Kan ej ta bort automatisk tillägg för pallartikel [6318]

Version 3.74.4 (2019-07-30)

Buggrättning
 • Kalkyl – Operatörlistan saknade Visma Proceedo [6298]

Version 3.74.3 (2019-06-24)

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Uppdaterad lista av operatörer för efaktura [6159]
Buggrättning
 • Kalkyl – Går ej att spara kopierad produkt på offert/order [6154]

Version 3.74.2 (2019-06-11)

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Pristjänst för frakter kopplat till transportadministratör. Automatiskt återkoppling med kostnad och pris till fria orderrader. [5726]
 • Möjlighet att sätta leveransadress på lego [5963]
Buggrättning
 • Lackning i S/W ger felaktigt omkast [2834]
 • Mail för påminnelse tar ej rätt adress [5974]
 • Byte av kund ger föregående attention i levadress [5981]

Version 3.73.1 (2019-05-17)

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Adressfält och fritextfält inne i beredningen är editerbara [5924]
 • Stöd för att ange delningsfaktor ark i bokbinderiprocess [5960]
Buggrättning
 • Går inte att lägga upp befraktare med kundnummer [5922]
 • Problem med att referenser till andra kunder syns i första leveransadressen [5923]
 • Problem med att det sparas tomma rader i produktspecifikationen [5926]

Version 3.72.1 (2019-04-05)

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kunna välja postadressen i kundregistret vid val av leveransadress på order [3927]
 • Stöd för pris per löpmeter och pris per kvadratmeter i XML-pappersprisfiler [3027]
 • Pappersimport från Excel ska ignorera tomma rader [5563]
 • Göm filterknapparna i kalkylresultatstabellen [4268]
 • Stöd för ny version av Bankgiro Link [4343]
 • Stöd för molnhanterad GKS3-databas i Azure SQL Database [4515]
 • Datumförlängning
Buggrättning
 • Skickas en enskild faktura som mail (PDF) markeras inte fakturan som utskriven [5740]
 • Ej möjligt att ändra kundnummer på befraktare i kundregister [4062]
 • PIA-rapport går inte att ta ut i norsk miljö [5280]
 • Produkt storformat får iFalsningUpplaga på tryckdel [4806]
 • Fält för central epostfaktura öppet för editering på fri order [5246]
 • Prislista kan i enskilda fall inte visa priserna i tabellerna [5591]
 • Går inte att ta bort produkt i enskilda fall där repromoment använts [5597]

Version 3.71.5 (2019-02-25)

Buggrättning
 • Kalkyl – Går ej att spara ny printer i prislista tryckning storformat [5549]

Version 3.71.4 (2018-12-06)

Buggrättning
 • Kalkyl – Produktspecifikation saknar rubrik för övrig efterbehandling om enbart arkstyrda moment [4681]

Version 3.71.3

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – Digitaltryck – Förbättrad modell för tonerbaserade digitalpressar gällande antal tryck för enkelsidig/dubbelsidig tryckning [3299]
 • Kalkyl – Digitaltryck – Förbättrad modell för tonerbaserade digitalpressar att kalkylera enligt färg för respektive sida [4373]
 • Kalkyl – EHF-faktura varning när obligatoriska fält saknas på markerad kund för EHF [4256]
 • Kalkyl – Möjlighet att spara ny fakturaadress direkt från offert/order via modifierad adress [3928]
Buggrättning
 • Kalkyl – Felmeddelande vid avslutning av GKS efter att fakturaexport körts [4462]
 • Kalkyl – Koppling mellan fri order och tillverkningsorder försvann på den fria ordern [4431]

Version 3.71.2

Buggrättning
 • Kalkyl – Problem i dialog för pressval [4236]

Version 3.71.1

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – Storformat – Lägga fler tryckdelar till produkten [2825]
 • Kalkyl – Storformat – Möjlighet att sätta pris och kostnad för färg per printer [3171]
 • Kalkyl – Storformat – Nytt fält ”Antal blad” på tryckdel [3172]
 • Kalkyl – Storformat – Möjligt att ange antal färger 0+0 [3173]
 • Kalkyl – Möjligt att maila påminnelser [2957]
 • Kalkyl – Möjlighet att få Övrig efterbehandlings-moment att automatiskt läggas till produktspecfikationen [3924]
 • Kalkyl – AO-texter tillgängliga även i offerter [3926]
 • Kalkyl – EHF – Ny skärm med förbättrade funktioner för att skapa och hantera e-fakturor [2914]
 • Kalkyl – Import papper – Samlat alla typer av importer under samma menyval och varning för utgående format [4169]
 • Kalkyl – Visa varning om att en efakturakund inte kan samfaktureras [3502]
 • Kalkyl – Visa varning vid krav på e-fakturakod vid frisläpp [3503]
Buggrättning
 • Kalkyl – Skärm för Inspektera kundfaktura scrollar inte korrekt [3883]
 • Kalkyl – Pappersimport av Excel skrev inte över alla fält [3815]
 • Kalkyl – Felmeddelande kunde visas om en tidigare upplösning hade tagits bort [3863]
 • Kalkyl – Storformat – Gick ej att nolla åtgång papper brutto [3866]
 • Kalkyl – Vid mail av engelsk faktura tas hämtas inte text från epostmallen [3891]
 • Kalkyl – Gick inte växlja mellan offert-order för fria offerter och ordrar [3956]
 • Kalkyl – Artikelregister – Enhetskostnad för en artikel tog inte hänsyn till decimaler [4063]
 • Kalkyl – PlaceSimpleOrder – Moms avrundades inte korrekt [3930]

Version 3.70.1

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – Ny Standardrapport lönsamhet per resultatenhet [3871]
 • Kalkyl – Ny Standardrapport lönsamhet per kostnadsställe [3851]

Version 3.69.3

Buggrättning
 • Kalkyl – Kombobox moms är inte låst på sparad fri offert/order med export 0% eller export+eu 0% moms [3844]
 • Kalkyl – Ta bort företag tar även bort orelaterade kopplingar till befraktare [3825]
 • Kalkyl – Går ej att ändra beskrivning på resultatenheter [3786]

Version 3.69.2

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – Standardrapport kundregister med parameter namnordning ger kolumn organisationsnummer [3775]
Buggrättning
 • Kalkyl – Bristlistan tar inte hänsyn till inneliggande pappersbeställningar [3778]
 • Kalkyl – Standardrapporterna orderlista, inneliggande offerter och pågående order visar ej korrekt marginal och vinst för fria order [3776]

Version 3.69.1

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – För norska kunder. Kunna sätta typ av KID oberoende av fakturaexport [3750]
 • Kalkyl – Mobilnummer med i alla leveransadresser [3588]
 • Lager – Bristskärm visar även kvadratmeter och löpmeter [3707]
 • Lager – Händelselogg i bristskärm visar primapress [3691]
 • Lager – Pappersreservation ska inte återaktiveras när tryck är avslutat [3748]
Buggrättning
 • Kalkyl – Åtgärdat script för upprättande av norsk databas gällande prismoment falsning [2833]
 • Kalkyl – Osatt värde i debiterbart tillägg orsakade problem [2964]
 • Kalkyl – Norsk inbetalningsfil – OK knapp visade konstig text [3127]
 • Kalkyl – Rapport försäljningsstatistik per kund delade upp kunden beroende på säljare på order [3197]
 • Kalkyl – Modifiera eget papper saknade meddelande om att inaktivt papper blev aktivt [3206]
 • Kalkyl – Order låst för editering fast ej frisläppt [3404]
 • Kalkyl – Ändra standardsäljare i systeminställningar gav felmeddelande [3405]
 • Kalkyl – Klick på rad i sök offert/order gav ett hopp i scroll [3406]
 • Kalkyl – Frisläpp order med felaktiga konteringar gav felmeddelande [3415]
 • Kalkyl – Gick ej att lägga till nya rader i tabell för ytvikt, prislista tryckning offset [3422]
 • Kalkyl – I gamla ordrar visades aktuella och raderade originalmoment under PrePress [3426]
 • Kalkyl – Trycksaksnummer sattes inte vid kopiering friorder [3427]
 • Kalkyl – Import XML visade inga leverantörer om genvägvar ändrad [3474]
 • Kalkyl – Ändring i Giltighetstid räknade inte ut ett korrekt giltighetsdatum [3486]
 • Kalkyl – Gick inte att ta bort ytvikt/kapacitets-rader i offsettryckprislistan [3557]
 • Kalkyl – I efterkalkyl visades tid för eget arbete dubblerat [3632]
 • Kalkyl – Kalkylen ser inte längre till de definierade upplösningarna per storformatsprinter [3703]
 • Kalkyl – Gick inte att ändra kostnadsställe med mer än 50 tecken [3734]
 • Kalkyl – Prismoment försvann inte då man raderar en övrig efterbehandling [3749]
 • Kalkyl – Rensa lager-knapp fungerar inte [3417]
 • Plan – Order som skapas med AO-texter över 50 tecken kom inte in i plan [3461]
 • Plan – Felmeddelande vid utskrift av beläggningsrapport i GKS Plan [3567]
 • Plan – Kostnadsställe med mer än 20 tecken kom ej in i Plan [3692]
 • Distribution – Leverans kunde ej frisläppas efter att användare bytts i Logtrade [3423]
 • Distribution – Lång epostadress stöds i mottagarregister favoriter [3593]
 • Ehandel – Företag hämtade inte kunduppgift Epostfaktura till order [3643]

Version 3.68.12

Buggrättning
 • Kalkyl – Inte möjligt att lägga upp ny resultatenhet [3442]
 • Kalkyl – Ingen validering vid upplägg av redan befintlig resultatenhet [3441]

Version 3.68.11

Buggrättning
 • Kalkyl – Fel på testutskrift för globala och lokala skrivarkanaler [3322]
 • Kalkyl – Första gången man klickar i antal på fria orderrader kommer felmeddelande [3295]
 • Kalkyl – Validering av kartongnamn som får vara max 20 tecken saknas [3288]

Version 3.68.10

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – Möjlighet att importera prisfil i nytt format till egen pappersleverantör. [2965]
Buggrättning
 • Kalkyl – Konteringsrader rensas inte efter registrerad och sparad leverantörsfaktura [3231]
 • Kalkyl – Tvingande kontering fungerar inte under vissa förhållanden vid kopiering [3230]
 • Kalkyl – Ej möjligt att lägga in följandepris för lackning på offsetpress [3224]
 • Kalkyl – Droplista för AO-texter går endast till 2018. [3202]
 • Kalkyl – Ej möjligt att kopiera prisuppsättning till ny. [3201]
 • Kalkyl – Pop-up om viktig anmärkning på kund kommer ej vid kopiering till ny offert/order. [3198]
 • Kalkyl – Möjligt att prisjustera på huvudskärm i kalkyl offert/order. [3147]

Version 3.68.9

Buggrättning
 • Kalkyl – Markör för editering hoppar till slutet av raden i AO-texter [3174]
 • Kalkyl – Ta ut standardrapport Leverantörsregister till skärm eller excel ger felmeddelande [3162]
 • Kalkyl – Kryss för att automatiskt hantera borttagna moment i ripp/repro på kalkyl fungerar inte [3158]

Version 3.68.8

Buggrättning
 • Kalkyl – Användning av piltangenter i AO-texter gör att programmet stänger ned [3161]
 • Kalkyl – Fönsterskalning fungerar inte som i tidigare databasversion [3131]

Version 3.68.7

Buggrättning
 • Kalkyl – Funktion för tvingande kontering ger felmeddelande för vissa villkor [3148]
 • Kalkyl – Går ej att lägga upp ny press i prislista tryckning offset [3133]
 • Kalkyl – Går ej att byta utskjutningsmall när kalkyl är röd [3128]
 • Kalkyl – Fält saknar begränsning för antal tecken [3126]
 • Kalkyl – Går ej att spara till pdf via skriv ut till skärm [3096]

Version 3.68.6

Buggrättning
 • Kalkyl – Ej möjligt att spara ändring för EU på friorder [3119]
 • Kalkyl – Kalkyl för delning ger inte samma resultat som i version 67 [3100]
 • Kalkyl – Vid kopiering av order följde ej telnr och epost med på leveransadresser [3122]
 • Kalkyl – Går inte att byta utskjutningsmall om kalkylstatus är röd [3128]
 • Kalkyl – Varning för saknad e-fakturakod behöver ej visas för offerter [2847]
 • Kalkyl – Prepress-moment var inte sorterade i bokstavsordning [3123]

Version 3.68.5

Buggrättning
 • Kalkyl – 0+0 på tryckdel med specifik press ger problem när man går över till automatiskt pressval [3093]
 • Kalkyl – Ej möjligt att lägga upp ny printer i prislista storformat [3092]
 • Kalkyl – Ej möjligt att skriva in minus antal plåt i kalkyl under tryck [3091]
 • Kalkyl – Ej möjligt att göra offertalternativ [3090]
 • Kalkyl – Ej möjligt att kopiera eller klistra in texter i AO texter utan att aktivera första raden [3089]
 • Kalkyl – Ej möjligt att ta bort införda prisjusteringar på kalkyl med DEL [3075]

Version 3.68.4

Buggrättningar
 • Kalkyl – Saknade horisontella linje i grid för repromoment [3074]
 • Kalkyl – Går ej att ändra antal för moment under Kartonger [3070]
 • Kalkyl – Går ej att ta bort tryckdel från produkt Blad [3069]

Version 3.68.3

Buggrättningar
 • Kalkyl – Ej möjligt att flytta pappersartiklar i lageröversikt samt problem med andra funktioner i papperslager [3064]
 • Kalkyl – Ej möjligt att ändra i specifikation texter, sparaknappen blev ej upplyst [3048]
 • Kalkyl – Sökning i inspektera faktura och utskrift av blanketter visade ej markerad rad i bild [3047]
 • Kalkyl – Felaktigt tal i kalkylmeny Tryck kr/1000 [3046]
 • Kalkyl – Ej möjligt att kalkylera produkt block med bindning Wire-O [3044]

Version 3.68.2

Buggrättningar
 • Kalkyl – Ej möjligt ange kr/1000 under Tryck [3043]
 • Kalkyl – Ej möjligt använda kommatecken i tidangivelse [3042]
 • Kalkyl – Fel kunde visas under Kartonger [3041]
 • Kalkyl – Går inte att ange färger 0+0 [3039]
 • Kalkyl – Prisjustering ej möjlig [3038]
 • Kalkyl – Går inte att ändra tid för prepress-moment [3037]
 • Kalkyl – Scrollar inte automatiskt till markerad rad i lista [3036]
 • Kalkyl – Går inte att spara en ändrad Storformat-prislista [3035]
 • Kalkyl – Gav brytpris fastän inga värden i Brytprislistan [3032]

Version 3.68.1

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – Möjlighet till automatiskt debiterbart tillägg på fria orderrader för pappersprishöjning. Konfigureras genom systemparameter. [2965]
 • Kalkyl – Möjlighet att sätta tvingande automatkontering enligt momsinställning på orderhuvud. Konfigureras med systemparameter. [2846]
 • Kalkyl – Nytt verktyg för att ta ut ett intervall av fakturor till PDF (PDFfaktura.exe) [2836]
 • Kalkyl – Pop-up vid viktig info på kund visas även i fri offert/order [2830]
 • Kalkyl – Varning om Efakturakod saknas varje gång en order sparas [2847]
 • Kalkyl – Tagit bort texten ’tillkommande’ på orderrad från debiterbara kostnadsställen [2843]
 • Kalkyl – Uppdaterat lista över e-fakturaoperatörer [3006]
 • EHF – Addera information om ordernummer och säljare på ordern för EHF-faktura [2850]
 • Distribution – Möjlighet till automatisk frisläppning när order levererats. Konfigureras med systemparameter. [2844]
 • Distribution – Infört tilläggstjänst Special på produkt DB SCHENKERsystem [2848]
 • Distribution – Möjlighet att skriva leveransanvisning oavsett vald transportör [2842]
 • Distribution – Sätta avsändarmallar per avdelning. Möjliggör att vidare ha transportörspecifika fält såsom kundnr per avdelning. Konfigureras med systemparameter. [2840]
 • Distribution – Fört in knapp att spåra leverans även via orderskärmen i distributionen [2838]
 • Plan – Markera order som klar för leverans i GKS Distribution när ordern är klar i GKS Plan [2911]
 • PlaceSimpleOrder – Möjlighet för webbshop att sätta export/eu [2832]
 • PlaceSimpleOrder – Möjlighet för webbshop att sätta momssats [2855]
 • PlaceSimpleOrder – Möjlighet för webbshop att sätta språk [2856]
Buggrättning
 • Kalkyl – Att lägga upp ny rad med samma värde som redan befintlig gällande uppsättning bredd eller antal sidor i prislista bokgata orsakar ’range check error’. [2854]
 • Kalkyl – Integer/float problem när man ökar följande upplaga [2853]
 • Kalkyl – Ämnesrad visar ’tilbud’ då man skickar norsk orderbekräftelse för fri order [2852]
 • Kalkyl – Produkt set, mellanark kan tas bort men då kan man inte räkna på plockning [2851]
 • Kalkyl – Knapp för koppling kostnadsställe, prismoment, resultatenhet och materialslag fungerar inte [2827]
 • Kalkyl – Antal tecken moment repro/ripp prislista fler än i visning på kalkyl [2826]
 • Kalkyl – En orderrads antal kan försvinna vid ändring av pris [2824]
 • Kalkyl – Ändring av följandeupplaga från 0 kan ge felmeddelande [2822]
 • Kalkyl – För produkt bok ges ett följandepris för Permproduksjon fastän följandeupplaga är 0 [2841]
 • Kalkyl – Möjlighet att kunna skriva in kostnad på fri orderrad. Idag hämtas det enbart från artikel [2835]
 • Lager – Bristskärmens planeringsdatum ska inkludera vald dag [2828]
 • Distribution – Adressfält för stat är ej med i överföring till LogTrade och ej möjlig att editera [2845]
 • Distribution – Fält för land importeras ej från Exceldokument [2963]
 • Plan – Om namnet på kopplad legolev i plan överstiger 40 tecken kommer order inte in i plan [2831]
 • PlaceSimpleOrder – Faktura ska ej uppstå om ordervärde är noll [2962]
 • PlaceSimpleOrder – Förvald säljare över 30 tecken ger felmeddelande 102 [2829]

Version 3.67.5

 • Kalkyl – Datumförlängning.
Buggrättning
 • Lager – Justering av beräkning gällande bristlistan och rekommenderade inköp för artikel med låg- och högpunkt.
 • Lager – Administration – Sökning på artikelnr tar bort inledande 0:a i listningen.
 • Lager – Administration – ”Reservera dagar för tryckstart” sätts alltid till 0 vid ändringar.
 • Kalkyl – vid kopiering till ny offert/order där kalkylen inte kan räknas och tryckdelar tas bort innan den nya ordern är sparad innebär att samma tryckdel tas bort på originalordern.

Version 3.67.3

Buggrättning
 • Kalkyl – Ej möjligt att spara uppdaterad levererad upplaga på produkt i tillverkningsorder.

Version 3.67.2

Buggrättning
 • Kalkyl – Ej möjligt att skriva in levererad upplaga på produkt i tillverkningsorder.
 • Kalkyl – Verktyg -> Skriv ut -> Blanketter, sökning av fakturor gav time-out.

Version 3.67.1

Ny funktionalitet och förbättringar
 • Kalkyl – Utökad funktionalitet för makulatur storformat. Avgång i ark eller löpmeter i cm per printer.
 • Kalkyl – Epostfakturaadress vid batchmail av enkelfaktura hämtas från ordern istället för kundregistret. Vid batchmail av samfaktura och räntefaktura hämtas epostfakturaadress fortsatt från kundregistret.
 • Kalkyl – Utökad standardrapport excel Försäljningsstatistik med filter Kund, med två ytterligare kolumner. Kolumnerna är Kundansvarig säljare, kundansvarig handläggare.
 • Kalkyl – Förbättrade ämnesrader vid mail av offert, order och faktura.
 • Plan – Möjlighet i GKS Web att rapportera löpmeter vid återrapportering av material för tryckning storformat (printer).
 • Plan – Istället för telefon och fax till kund så plockas telefon och mobil till kundens referens på digital arbetsorder.
 • Distribution – Utökad Excel-inläsning med kolumner Vikt, Antal kollin, Kollislagkod, Kollislag. Exempelfil i gks3-mappen heter distribution_1_8_8.xls. Notera att man måste välja transportör på leveransen innan kollislaget visas.
 • Ehandel – Möjlighet att aktivera GKS Distribution för leveranser istället för den förenklade distribution som ingår i GKS Ehandel.
 • Ehandel – Agfa Storefront-koppling – Önskat leveransdatum sätts till den största ledtiden av artiklarna som beställts.
 • EHF – Utökning med produktspecifikation.
Buggrättning
 • Kalkyl – Sökning i företagsregister och markering av valt företag gör att listan försvinner.
 • Kalkyl – Vid markering av legomoment inne på lego/tillägg utan ändringar kommer meddelande om ändringar gjorda då man lämnar lego/tillägg.
 • Kalkyl – Fel vid blankt fält för följande upplaga då man försöker spara.
 • Kalkyl – Utskjutning – Sidmarginalen för Rygg (Spine) ska ignoreras vid bindmethod Trådhäftning, Ryggklamring samt produkt Blad och Folder.
 • Kalkyl – Orderhuvud – Tabbordning felaktig för de gamla leveransadressfälten (sista raden hoppas över).
 • Kalkyl – Tryckdel som saknar press och utskjutning har ändå en utskjutningsmall.
 • Kalkyl – Beställningsnummer fält i fri order tar max 25 tecken. Utöver det blir det misslyckad lagring.
 • Kalkyl – QrdInterface – vissa fonter i blanketterna gör att gks kraschar när man försöker maila blanketten. Uppträder endast vid Windows10 [Version 10.0.14393]
 • Kalkyl – Norsk version ger fakturamail ärenderubrik med ’Faktura FRÅN Trykk as’. Ska vara ’Faktura fra Trykk as’.
 • Kalkyl – Inte möjligt att exportera debiterbara tillägg på fria orderrader till excel.
 • Plan – Skicka JDF för storformat/digitaltryckjobb ger ett felmeddelande.
 • Distribution – Vid kopiering av transport till andra leveranser i en distribution så följer inte kundnummer för tredjepart med till skillnad från övriga, kund och tryckeri.
 • Distribution – Tilläggtjänster Top10 (Express) samt TopEXACT(Tidslossning) är tillgänglig för DB SCHENKERsystem (f.d. SCENKERcomfort).
 • Ehandel – Om en fakturaadressrad var mer än 40 tecken gick ordern inte att frisläppa.
 • BGC – Avdelning längre än 40 tecken samt trycksaksnummer längre än 12 tecken ger fel vid sändning av e-fakturor.
 • CRM – Företag med mer än 40 tecken ger fel i kundlistan och sök under utskick.

Version 3.66.3

 • Kalkyl – Datumförlängning.
Buggrättning
 • Kalkyl – Ej möjligt att spara benämning i fri offert/order över 40 tecken.

Version 3.66.2

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Infört stöd för storformat färg, pris och kostnad.
 • Kalkyl – Möjlighet att markera en specifik anmärkning på en kund i kundregistret som viktig information. Denna anmärkning kommer sedan upp i offert/order där kunden väljs.
 • Kalkyl – Funktionalitet för import av papper enligt ny standard. Prisfil ’scppc paper-pricelist 2.0’ (f.d. KEPA).
 • Kalkyl – Om det finns en central epostfaktura på kunden så ska denna användas i första hand då man skickar pdf-faktura, enkel eller batchmail.
 • Kalkyl – Skapad EHF-faktura markerar fakturan som utskriven i GKS Kalkyl, Blanketter.
Buggrättning
 • Kalkyl – Lager, inventering, om man trycker TAB i sista kolumnen för räknat antal så får man ett felmeddelande.
 • Kalkyl – Order markerad med försäljning export automatkonto 13 ger fel automatisk kontering vid återrapportering på debiterbart kostnadsställe.
 • Kalkyl – Fritext på lego/tillägg försvinner när man kopierar order till ny.
 • Kalkyl – På frisläppt fri order kan man ta bort och lägga till rader som sparas.
 • Kalkyl – Lager, administration av hyllor. Om man försöker stänga ifrån denna dialog så kommer ett felmeddelande.
 • Kalkyl – Specifikation på engelska tar ej med flera tryckdelar på produkt Blad.
 • Kalkyl – Om man går till leverantörsregister första gången så är sökrutan inte aktiv.
 • Kalkyl – Kopplade mail är inte i datumordning.
 • Kalkyl – Vissa bokbinderitexter kommer på svenska för norska användare, Pärmtyp och Hårdpärm.
 • Kalkyl – Utökning av kolumn för benämning i Modifiera eget papper.
 • Kalkyl – Kommentar på återrapportering debiterbart tillägg visas inte i sin helhet.
 • Kalkyl – Går ej att skicka räntefaktura som batchmail.
 • Kalkyl – Ändring i administration -> utskjutningsmall värde för bleed; foot och face sparas inte.
 • Kalkyl – Går ej att ta bort kund.

Version 3.65.6

Buggrättning
 • Lager – Vid knapptryckning TAB från fältet ”Räknat antal” i en inventering gavs ett felmeddelande.

Version 3.65.5

 • Kalkyl – Datumförlängning.

Version 3.65.4

Buggrättning
 • Kalkyl – Ej möjligt att ändra utskjutningsmall i prislistor för pressar.
 • Kalkyl – Felmeddelande vid import av papper via excelfil i norsk version.
 • Kalkyl – Under vissa förutsättningar kom felmeddelande om ”Argument out of range” vid skapande av ny offert/order efter att ha varit på order med återrapportering på debiterbart tillägg.

Version 3.65.3

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Förbättrad information när antalet arkdelar för bindning överstiger antalet stationer i prislistan.
Buggrättning
 • Kalkyl – Gå in på order från huvudmeny eller sökskärm offert&order gav i vissa fall felmeddelande ”Argument out of range”.

Version 3.65.2

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Önskemål att utöka antal tecken i fält avdelning kundregister och fakturaadresser.

Version 3.65.1

Buggrättning
 • Kalkyl – Inte möjligt att scrolla ned för att se fler orderrader i fakturerad fri order.
 • Kalkyl – Går ej att fördela kontering av leverantörsfakturor med ören.
 • Kalkyl – Nya kostnadsställen för moment i prislista övrig efterbehandling fick ej unika beteckningar.
 • Kalkyl – Underskriftsbild kommer inte med till pdf. Vissa villkor i blanketter ger inte önskat resultat.
 • Kalkyl – Intermediator för Danske bank inlagd som DABAESS men ska vara DABASESS.
 • Kalkyl – Om man trycker på NY inne i befintlig fri offert/order så ligger orderrader kvar från föregående och felmeddelande följer på spara.
 • Kalkyl – Inaktiverade utskjutningsmallar är fortfarande valbara i kalkylen.
 • Kalkyl – I norsk version kommer fakturamail med ’Faktura FRÅN Trykk AS’. Det ska vara FRA.
 • Kalkyl – Vid produkt bok så blir pärmmaterial sparat i databasen även fast kalkyl gått direkt till mjukband. Detta pärmmaterial kommer upp i AO som har villkor för produkt Bok.
 • Kalkyl – Storformat norsk specifikation, vissa ord på svenska.

Version 3.64.3

Buggrättning
 • Kalkyl – Påminnelser skrivs endast ut för första kunden.

Version 3.64.2

 • Kalkyl – Datumförlängning

Version 3.64.1

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Önskemål om att utöka antal tecken i trycksaksnummer för att bättre kunna nyttja det fältet vid sökning offert/order.
 • Kalkyl – Önskemål om att utöka rubrik i fakturamail med info om företagsnamnet. Ex ’Faktura nummer 123456 Från Tryckeriet AB’. Företagsnamnet hämtas från fält i Systeminställningar/Företag.
 • Kalkyl – Önskemål om att kräva landskod och organisationsnummer på kund som sparas med E-fakturaadress.
 • Kalkyl – Visa inte utgångna artiklar/artiklar utan lagervärde i Lager – artikelöversikt.
 • Kalkyl – Rapport LagerSaldo till excel.
Buggrättning
 • Kalkyl – Storformat rabatt på m2 räknar enbart ensidig tryckning och inte på dubbla ytan vid dubbelsidigt arktryck.
 • Kalkyl – Dialog för import av prisfil på norska i svensk version.
 • Kalkyl – Integer overflow vid inläsning av egen pappersprisfil via excel.
 • Kalkyl – Fel i utskrift av påminnelser vid extremt många fakturor.
 • Lager – Reservation av kopplade pappersartiklar visas ej med leverantörens art.nr i reservationer och brister. Rättad i ny ReservationServer 2.2.0.

Version 3.63.4

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Vid systeminställning fakturaexport DnbNor skapas KID enligt annan specifikation än standard.
Buggrättning
 • Kalkyl – Ej möjligt att lägga upp ny pappersartikel i lager.
 • Kalkyl – Ej möjligt att inleverera pappersartikel som inte redan finns på given hylla.

Version 3.63.3

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Önskemål om att låsa fält Epost faktura för editering på orderhuvudet. Epost faktura kan ändras i modifierad adress.
 • Kalkyl – Vid uppdatering av order gällande: Upplaga, Omfång, Format – i de fall en legobeställning skickats önskas en påminnelse om att skicka uppdaterad legobeställning.
Buggrättning
 • Kalkyl – Ej möjligt att lägga upp nytt prospekt med kund-ID AUTO.
 • Kalkyl – Hantering av programundantag i ny utvecklingsmiljö gav försämring i prestanda.
 • Kalkyl – Problem att spara och avsluta en pågående inventering.
 • Kalkyl – Omvandling av prospekt till kund gav felmeddelande.
 • Kalkyl – Utökning av kolumn Vårt art.nr i skärm för brister och beställningar.
 • Kalkyl – Felmeddelande vid byte av utskjutningsmall i prislista för digitalpressar.
 • Kalkyl – Bokbinderi-moment kan under vissa omständigheter inte bli sparat.
 • Kalkyl – Möjligt att ta bort orderrad med obehandlat debiterbart tillägg. Tittar man på ordern i efterhand så ligger orderraden kvar obehandlad med gul markering.

Version 3.63.2

Buggrättning
 • Kalkyl – Konto och resultatenhet kan inte väljas på orderrad för fri offert/order.
 • Kalkyl – Efter frisläppning av fri order är orderraderna inte låsta för editering.
 • Kalkyl – Problem att kopiera äldre friordrar med orderrader utan konto.

Version 3.63.1

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – För norska kunder kommer KID Modulu 10 att kortas ned till nio tecken. Även Modulu 11 kommer att övergå till det nya för Modulu 10.
 • Kalkyl – Utökning med kolumn för fakturanummer i standardrapport Bidragslista. Syns enbart i excel.
 • Kalkyl – Önskemål om att kunna ta bort flera leveransadresser på en gång istället för en i taget.
 • Kalkyl – Önskemål om att sortera leveransadresser på namn i stället för gatuadress. Möjlighet att sortera på alla kolumner i dialog med leveransadresser.
 • Kalkyl – E-faktura – Det ska gå att redigera en referenspersons e-fakturakod för en specifik order. Detta görs under knappen Mod.
 • Kalkyl – E-faktura – En kund ska kunna markeras som ”Kräver e-fakturakod för referenser” i Företagsregistret under knappen ”E-faktura”. Order för dessa företag kommer inte gå att frisläppas om en e-fakturakod saknas.
 • Kalkyl – E-faktura – Utökad operatörslista för lösning via Swedbank.
 • Lager – eBeställning ska spara leverantörens ordernummer på beställningen.
 • Plan – Utöka pappersinformation med benämning på lilla arbetsordern i detaljplaneringen.
 • Plan – Korrigerat logik när ett jobb byter färg för att bättre stödja efterbehandligsprocesser.
 • Plan – Processfärger för tryckprocesser storformat.
 • GKS PlaceSimpleOrder – Om referensens namn kan hittas i kundregistret hämtas även dennes efakturakod till friordern.
 • GKS PlaceSimpleOrder – Möjlighet att ange att skapade friorder automatiskt ska bli frisläppta.
Buggrättning
 • Kalkyl – En fri order som först blir frisläppt som nollorder och sedan hävd och frisläppt igen med värde kommer inte att komma upp i kö för fakturering.
 • Kalkyl – E-fakturakod sätts inte på rätt sätt när ny friorder skapas, referens byts, friorder kopieras osv. Detta kan även gälla tillverkningsorder. Varje gång referens byts eller sätts måste e-fakturakoden kopieras från kundregister.
 • Kalkyl – Felstavning ”Abryt” i dialog Modifierad adress.
 • Kalkyl – Administration för pappersartikel ger antal dagar efter tryckstart för reservation istället för före.
 • Kalkyl – JDF – Även om underfals var angivet i en Utskjutningsmall kunde detta bli sparat som överfals.
 • Kalkyl – Pris på artikel som blivit föremål för stafflad rabatt räknar om á-pris på fri order men inte på tillverkningsorder.
 • Kalkyl – Problem med kalkyl vid digitaltryck och stafflad rabatt.
 • Plan – Produktens tryckstart sätts inte till det tidigaste datumet om fler tryckdelar har planerats till olika tillfällen.
 • Plan – JDF – Färger blev inte korrekt uppdaterade när status-förändingar tas emout elektroniskt med JMF.
 • Plan – Vid avslut av en digital- eller storformatsprocess stängs ej pappersreservation fastän systeminställning att pappersreservationer ska stängas är aktiv.
 • Distribution – För lång emailadress på referens gav felmeddelande.

Version 3.62.5

Buggrättning
 • Kalkyl – Kopiering av tidigare offert eller order med borttagen press gav felmeddelande.
 • Kalkyl – Användare som inte har behörighet att redigera företagsregistret fick felmeddelande efter att ha tittat/sökt i kundregister och sen gått till huvudmeny.

Version 3.62.4

 • Datumförlängning.

Version 3.62.3

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Möjlighet att importera pappersartiklar från excelfil. Läs mer i kapitlet Papper > Modifiera Eget i referensmanualen.
 • Kalkyl – Uppdaterad lista av operatörer för e-faktura i Sverige.
Buggrättning
 • Kalkyl – Kostnad på fria orderrader redovisades ej under kalkylmoment övrigt i sammanställningen av offert/orderhuvud.
 • Kalkyl – Knappen Spåra i leveransadresser öppnar inte spårningsinformationen för de som kör GKS Distribution.
 • Kalkyl – Det går inte att överge en påbörjad editering av ny fakturaadress i kundregistret.
 • Lager – Reservation av rullpapper blir ej korrekt antal kg. Rättad i ny reservationsserver ver. 2.1.6

Version 3.62.2

Buggrättning
 • Kalkyl – Vid systeminställning ’tvingande resultatenhet’ krävdes även resultatenhet för rader utan belopp.
 • Kalkyl – Byte av artikel på orderrad i fri order uppdaterade ej resultatenhet.

Version 3.62.1

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Hantering av storformat då optimal utskjutning är multiplar av stående och utskjutning av en upp liggande ger optimal utskjutning.
Buggrättning
 • Kalkyl – Vid vald tryckmetod omkast blev det prima sekunda även om automatisk hade gett omkast.
 • Kalkyl – Kontroll att resultatenhet har tilldelats fungerar ej för orderrader med negativt belopp.
 • Kalkyl – Kundregister – Sökning på företag är skiftkänsligt gällande å,ä,ö (specialtecken).
 • Kalkyl – Vid språkval engelska på offert/order genererades ingen specifikation för produkt storformat.

Version 3.61.3

Buggrättning
 • Kalkyl – Systemfel vid tryck 0+0.

Version 3.61.2

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Önskemål om att varning inne på order ej ska komma upp efter att jobbet är färdigtryckt.
Buggrättning
 • Kalkyl – Vid start kom felmeddelande om saknad kontakt med SQL.
 • Kalkyl – Rubriker för kundreferens överensstämmer inte för de som kör GKS på norska.
 • Kalkyl – Storformat som skjuts ut liggande kunde inte bli fler än en upp.
 • Kalkyl – Utskjutning för digitaltryck och storformat kommer endast visas med tryckmetod P.

Version 3.61.1

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Flagga för att sätta krav med landkod vid upplägg av ny kund. Påverkar de kunder som har integration mot Mamut.
 • Kalkyl – När det saknas emailadress till referens för att skicka email så kommer varning om detta.
 • Kalkyl – Möjlighet att få konteringsvarning gällande konto på orderrader som skiljer sig från inställning i offert/orderhuvud även på friorder. I dagsläget endast möjligt för tillverkningsorder.
 • Kalkyl – Önskemål om systemparameter som ger varning om att det inte finns resultatenheter till alla fria orderrader på TO/FO. ”Tvingande resultatenheter”
 • Kalkyl – Utveckling av optimering kring utskjutning storformat.
 • Kalkyl – Fritextsökning i kundregistret ger möjlighet att hitta företag som det finns många med samma inledande namn men olika på slutet vilket idag inte går.
 • Kalkyl – Storformat; tid och kostnad bör återspegla att printern skriver för hela bredden på rulle/ark oberoende av bredd på produkt. När det gäller rulle så tas höjden från produkten och vid ark från arkformatet.
 • Kalkyl – Möjlighet att sätta en systemparameter som begränsar antalet år bakåt för sökning offert/order.
 • Kalkyl – Datumförlängning.
 • GKS Lager – Möjlighet att ange artikel som huspapper som beställs enligt låg/hög-punkter. Artikeln undantas i ett OnDemand-flöde.
 • GKS Lager – Möjlighet att skicka e-beställning som komplement till dagens post/telefon/e-mail.
 • GKS Lager – Släpp av ny ReservationServer med stöd för PaperOnDemand version 2 som inkluderar bland annat dubbelriktad kommunikation.
 • GKS Lager – Möjlighet att se varningar/symboler i GKS3 och GKS Plan utefter reservationens status om man har ett OnDemand-flöde.
Buggrättning
 • Kalkyl – Vid inställning Outlook gick det inte att skicka mail då benämningen innehöll citattecken eller dubbelfnutt.
 • Kalkyl – Ej möjligt att editera fält epost i offert/order över 40 tecken. Om informationen lästes in från kundregistret så kunde 100 tecken visas.
 • Kalkyl – Vid kopiering av prisuppsättning så läggs inte den nya prislistan upp för digitalpress och storformat.
 • Kalkyl – Går ej makulera offert om det finns kopplade outlook-mail.
 • Kalkyl – Går att ange en modifierad adress med fält Adress längre än 40 tecken. Ger felmeddelande vid sparning order.
 • Kalkyl – Leverantörsregistret – Ny leverantör. Skrev man in ett befintligt ID och klickade på Spara så fick man en korrekt varning. Tryckte man sedan på
 • Överge fick man fortfarande samma varning.
 • Kalkyl – Offert kunde inte makuleras om lego/tillägg gjorts som innehöll fritext.
 • Kalkyl – Vid registrering av tidigare registrerat fakturanummer så skapades inte fakturabelopp som vanligt utan man var tvungen att fylla i momsfältet först och sedan gå tillbaka för att fylla i belopp.
 • Kalkyl – Vid skapande av prospekt via offert så sattes fel valuta.
 • Kalkyl – Vid frisläppning av order med produkt storformat så är den fortfarande editerbar. Ändring av data kalkylerar om produkten men går ej att spara.
 • Kalkyl – Vid hämtning av kunddata följer inte betalvillkor Fri månad med, endast antal dagar uppdateras.
 • Kalkyl – tillägg av kalkylmoment Digital(tryckning) räknar inte upp följande om faktisk upplaga är annan än offererad upplaga.
 • Kalkyl – Vid varning om att referensfält för leverantör är tomt vid pappersbeställning så sparas ej beställningen. Användare är tvungen att börja om från brister.
 • Kalkyl – För produkt storformat var det ej möjligt att generera rätt utskjutning för liggande format.
 • GKS Lager – Reservationserver – Ska stänga reservationer efter fakturering.
 • GKS Plan – Om listan över papper blir för lång så bryts synkroniseringen mot plan och inga processer skapas.
 • GKS Plan – Återrapportering från plan-klienten går endast om man skriver in minuter, annan återrapportering av typen 4,2 eller 4:12 fastnar ej i rutan för tid.

Version 3.59.11

Förbättringar
 • Kalkyl – Optimerad utskjutning för storformat så att den längsta sidan på produkten läggs utmed rullbredden för att därigenom utnyttja printerns funktionalitet på bästa sätt.

Version 3.59.10

Buggrättning
 • Kalkyl – Vid extra genomgång i rullmatad storformatsprinter dubblerades inte rörligt pris mot kund och trycktid.

Version 3.59.9

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Vid extra genomgång i arkmatad storformatsprinter dubbleras rörligt pris mot kund.
 • Kalkyl – Storformat som har två genomgångar genererar dubbelt så lång trycktid. Detta gäller endast arkmatad printer där ark eller skivor måste köras två gånger genom printern.
Buggrättning
 • Kalkyl – För produkt storformat var det ej möjligt att generera utskjutning för liggande färdigformat.
 • Kalkyl – Vid hämtning av kunddata i samband med kopiering av offert/order skedde ingen kontroll på följande fält; leveranssätt, levvillkor och godsmärke.

Version 3.59.8

Buggrättning
 • Kalkyl – Inloggning kunde på enstaka klienter ge felmeddelande beroende på kulturinställningar.

Version 3.59.7

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Fria ordrar tas med i rapport PIA utöver tillverkningsordrar.
Buggrättning
 • Kalkyl -Knapp Efterkalkyl var ej synlig.

Version 3.59.6

 • Datumförlängning

Version 3.59.5

Buggrättning
 • Kalkyl – Beräkning av vinstmarginal kunde ej ske vid 0 i lämnat pris.

Version 3.59.4

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Presentation av vinstmarginal i procent i offert/order huvud och produkt.
Buggrättning
 • Kalkyl – Vid ikryssning av moms export och sedan utkryssning igen så kunde friorder bli sparad med felaktig momssats.
 • Kalkyl – Fält för epost faktura i offert/order var kortare än samma fält i kundregistret.

Version 3.59.3

Buggrättning
 • Kalkyl – Vid batchmail av kreditfaktura skickades cover för offert/order istället för faktura.
 • Kalkyl – Gick ej skapa storformat produkt med färdigformat som hade en längd över 20 m. Nytt största färdigformat för produkt storformat är 9000*99000 mm.
 • Kalkyl – Vid byte från arkmatad till rullmatad storformatpress kunde fel uppstå om pappersåtgång brutto angivet.

Version 3.59.2

Buggrättningar
 • Kalkyl – Tryckarksberoende bokbinderimoment gav endast pris och kostnad för intag, ej arbete och material.

Version 3.59.1

Ny funktionalitet
 • Kalkyl – Möjlighet att skicka ut alla fakturor med epost genom en knapptryckning.
 • Kalkyl – Möjlighet att skapa e-faktura i norskt EHF-format.
 • Distribution – Möjlighet till mail- eller sms-avisering till mottagaren vid påbörjad leverans.
 • Distribution – Möjlighet att få uppdaterad spårningsinformation direkt från transportör om en utförd sändning.
 • Distribution – Möjlighet att få tidtabellinformation direkt från transportör innehållande information om när leveransen kommer att nå slutkund mm.
 • Kalkyl – Varning om friorderrader konterats felaktigt jämfört med vald momssats i orderhuvudet.
 • Kalkyl – Möjlighet att kunna skriva in en fri referens på fakturaadress till kund.
 • Kalkyl – Stöd för fakturaexport till Fort Knox.
 • Kalkyl – Möjlighet att kräva organisationsnummer vid upplägg av nya kunder.
 • Kalkyl – Möjlighet i kundregistret att kunna ange en efakturakod för referenspersoner som tar emot e-faktura. Vanligt förekommande önskemål från myndigheter.
 • Kalkyl – Möjlighet att ange befattning för referenspersoner i kundregistret. Befattning följer även med vid Excel-utdrag från CRM.
 • Kalkyl – Infört kolumn Avdelning till listan över fakturaadresser. Detta förenklar selektering då en kund har många fakturaadresser.
 • Kalkyl – Extra inställningsark för omkast. Vid omkast kommer extra tillägg att bli hälften av det som är ifyllt i systeminställningar. Inställningen finns under Administratör/Systeminställningar/Offert & Order/Extra tillägg av inställningsark vid P/S i %.
 • Kalkyl – Utökning av Excelrapport försäljningsstatistik till att inkludera kundkategori.
 • Kalkyl – Förbättrat felmeddelande som kommer om man försöker ta bort en produkt som redan är levererad i GKS Distribution.
 • Lager – Möjliggöra att kunna ångra uttag till tryckhall på reservation.
 • Plan – Transportdatum och färdigformat till jobbinforutan. Papper/utskjutning visar summering om produktprocess markerad.
Buggrättningar
 • Kalkyl – Inaktiva artiklar fanns inkluderade i söklistan på orderrader i tillverkningsorder.
 • Kalkyl – Ej inlagda rader för rabatt i prislista digitalpress gav fel vid prisberäkning.
 • Kalkyl – Vid skapande av ny prisuppsättning kunde man ej lägga in priser för befintliga digitalpressar i prislista digitalpress.
 • Kalkyl – Pappersåtgång blev felaktigt uträknat vid upplaga 1 samt ett format som innebar att det gick flera upp på rullbredden.
 • Kalkyl – Rapport PIA till Excel hade felaktiga uppgifter avseende bl.a. återrapporterat samt omkostnadspåslag.
 • Kalkyl – Gick inte att ta ut Excelrapport Kundregister om en specifik säljare angavs.
 • Kalkyl – Omsättningsrapport – Värden skilde sig mellan rapport och Excel
 • Kalkyl – Gick ej att ersätta moment och använda alternativ prislista.
 • Kalkyl – En digitalpresskalkyl kunde under vissa omständigheter låsa arbetsmetoden till Prima/Sekunda.
 • Kalkyl – Vid kopiering av offert/order ska betalningsvillkor samt epostadress till referensperson automatiskt uppdateras från kundregistret.
 • Kalkyl – Lagring misslyckades om legoleverantörs namn i lego/tillägg överskrider 40 tecken.
 • Kalkyl – Överföring till Mamut hanterade ej perioder.
 • Kalkyl – Vid obegränsad limit för en kund satte Mamut limit till 0.
 • Plan – Borttagning av en tryckdel med bokbinderimoment gav endast genomslag i GKS Plan efter omkalkylering.
 • Plan – Utskick av JDF för utskjutning med arbetsmetod Stjälp kunde under vissa omständigheter ge ett felmeddelande.
 • Distribution – Möjlighet att på friorder radera leveransadress på ett sätt så att ändringen inte fick genomslag i GKS Distribution.
 • Distribution – Information om mobiltelefon följde inte automatiskt med från kundregistret vid skapande av leveranser.
 • Lager – Vid frisläppning av order skickades ingen PaperOnDemand-annullering i samband med att pappersreservation stängs.
 • GKS PlaceSimpleOrder – Vid orderläggning kunde ett fel ges om angivet KUND-ID tidigare varit raderad.