Changelog GKS Plan

Version 4.6.10 (2018-10-17)

Ny funktionalitet och förbättringar
  • Plan – Utökat processlistan med kolumner Materialdag och Bokbinderidatum [3725]
Buggrättning
  • Plan – Tryckdel med lång utskjutningssträng uppdaterades inte [4012]