Changelog GKS EHF

Version 2.0.1 (2018-12-06)

  • Kalkyl – EHF – kan ej skapa kreditfakturor [4651]

Version 2.0.0 (2018-10-17)

Ny funktionalitet och förbättringar
  • EHF – Nytt användargränssnitt som bl.a. möjliggör att skapa fler e-fakturafiler på en gång [2914]