Changelog GKS Distribution

Version 1.9.1 (2018-10-17)

Ny funktionalitet och förbättringar
  • Distribution – Mobilnummer från leveransadress kopieras till Mobil/SMS på leverans i distributionen. [3217]