Changelog GKS BGC

Version 1.7.9 (2020-03-37)

Ny funktionalitet och förbättringar
  • Ta bort fältet orderingCustomer som fasats ut. [7225]