GKS Lager

Papper är den dyraste resursen för tryckerier. Ett rationaliserat lager har blivit en nödvändighet.
Lagerhantering

GKS Lager är ett komplett lagersystem för hantering av papper. Modulen ger en fullständig överblick över tryckeriets pappersartiklar, lagersaldon och lagervärden. Modulen hjälper lageransvarig att se framtida pappersbrister och planera inköp. Beställning skapas utifrån förslag och kan skickas med e-post direkt till leverantör. Ytterligare stödfunktioner består av inventering, hyllhantering, låg- och högpunkter och plocklista för uttag till tryckhall.

GKS Lager är väl integrerat och exempelvis visas lagersaldon vid orderläggning och automatiska uttag kan göras vid återrapportering från GKS Plan.Bristhantering

I och med att du planerar in dina ordrar i GKS Plan så uppstår reservationer på papper. På en uppdaterad bristlista kan du se vad du behöver beställa. Bristlistan uppdateras i samma stund som en order förändras eller planeras om.


Lagervärden

Med GKS Lager finns alltid ett aktuellt och tillgängligt lagervärde att redovisa utifrån FIFO-metoden i enlighet med bokföringslagen. Värdet kan justeras vid behov. Att tydligt synliggöra lagervärde skapar förutsättningar för att börja rationalisera. Ett sätt att markant minska lagret och sänka kostnaderna för bundet kapital är att satsa på Paper On Demand.


On-Demand

Genom tilläggstjänsten Paper-On-Demand flyttar papperslagret ut från tryckeriets fyra väggar. Försvinner gör även all arbetsbörda förknippad med lagerhantering såsom bristhantering, beställningar och inventeringar. Det blir pappersleverantören som säkerställer att exakt antal av rätt papper står vid rätt tryckpress vid rätt tidpunkt enligt försörjningskedjestrategin VMI (Vendor Managed Inventory). Anslutna pappersleverantörer är Antalis, Igepa och Papyrus.