GKS CRM

Säljstödet som säljaren vill börja använda direkt

Börjar det bli många Post-it-lappar?

Med många uteliggande offerter blir det många Post-it-lappar om uppföljning. I GKS CRM har du alltid en aktuell uppföljningslista så att du kan göra ett professionellt säljarbete.

Genom att följa upp samtliga skickade offerter skapas en ovärderlig kunskap. Vilka kunder frågar ofta men lägger sällan order? Vilka är de största orsakerna till att kunden valt en konkurrent och vilken konkurrent har tagit mest affärer?
 
Springer du efter rätt kund?

Fokus ligger i att följa upp uteliggande offerter. Du får tillgång till bokade möten, kontaktpersoner, utestående offerter, kundhistorik och andra mätvärden för hur bra en kund egentligen är. På så sätt kan du alltid ge ett professionellt intryck vid kundmöten, samtidigt som möjligheterna för en lyckad affär ökar.
 


Ligger du steget före?

Med GKS CRM ligger du alltid steget före. Med större kännedom om hur marknaden ser ut kan du ta rätt beslut för att driva din verksamhet framåt. Kunskapen om konkurrenter byggs på och bilden av din position klarnar.