Nyheter

GKS Summit – en uppskattad användarträff

gks_summit_banner_news_600_250

Under två tillfällen i mars gick GKS Summit av stapeln i Oslo och i Stockholm. Vi gläds åt det engagemang vi mötte från GKS-användare och tackar alla som hade möjlighet att komma. Seminariet gav en bra möjlighet att bli uppdaterad kring det senaste i GKS-familjen och ett tillfälle att utbyta tips och erfarenheter med kollegor i branschen. Utvärderingen visade att användarseminariet var mycket uppskattat och nyheten om GKS Next Generation var av allra största intresse.

PaperonDemand vNext seminarium

Simutek har bjudit in de kunder och pappersleverantörer som arbetat längst med PaperOnDemand till ett seminarium för att forma nästa generation av lösningen.

Denna tjänst som innebär ett just-in-time flöde av papper är något som ökar i efterfrågan och nya utmaningar väntar. Seminariet kommer att äga rum efter årsskiftet i Kista Science Tower och här kommer vi att diskutera framtiden gällande denna tjänst och samtidigt ta upp önskemål och synpunkter från de som är närvarande. Om Paper on Demand är något som intresserar dig så ta gärna kontakt med oss så förklarar vi närmare vad det innebär och hur man implementerar det.

Stor uppslutning på Print2011

Vi tackar för den stora uppslutningen  på Print2011 där vi fick möjlighet att visa de
nyheter som på kort tid lanserats från Simutek.

Störst fokus på mässan blev modulen GKS Distribution som innebär stora tidsvinster och bättre kontroll vid leverans.

Vi arbetar nu vidare och ser fram emot att träffa Er snart igen!

JDF-certifiering på högsta funktionsnivå har tilldelats GKS

gks_jdf_certifed_news_600_250

Som enda affärssystem i Skandinavien har GKS blivit JDF-certifierat för koppling till både PrePress och Press. Vi är mycket stolta över att GKS lyckats passera de rigorösa tester som utförs av organisationen Printing Industries of America för CIP4:s JDF certifieringsprogram.
Simutek har sedan 2004 fokuserat på JDF-utveckling för att kunna erbjuda tryckerier kostnadseffektiviseringar genom automation. Genom certifieringen har vi fått ett kvitto på att GKS har allt det JDF-stöd som krävs för att kunna integreras med andra produkter på högsta funktionsnivå.
JDF-certifiering är också det enda sättet att visa att en produkt eller lösning verkligen följer JDF-standardgränssnitten och inte till viss del förlitar sig på special. Detta är en trygghet för våra kunder då certifierade produkter är leverantörsoberoende och därmed framtidssäkra.
JDF certifiering blev tillgänglig för affärssystem i maj 2008. För närvarande finns certifiering för koppling mot PrePress och Press, vilka är de kopplingar vi bedömer ger största rationaliseringsvinster. I framtiden kommer vi att få se fler gränssnitt tillgängliga för certifiering.

12