Nyheter

Elanders väljer GKS i Polen

Paper on Demand Two-Way
Vi är glada över att Elanders Sverige har valt GKS som affärssystem till sitt dotterbolag i Polen. Mats Engvall, Produktionscontroller på Elanders Sverige, säger:

”Med GKS i Polen kan vi förädla vårt arbetsflöde med projektledning och produktion. Då både Sverige och Polen sitter med GKS kan informationen överföras i och med en ny orderexport. Informationen blir transparent mellan projektledningen i Sverige och produktionen i Polen.”


Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från Elanders och ser fram emot nya projekt och ett givande samarbete.

Paper-on-Demand 2-way

Paper on Demand Two-Way
Den senaste versionen av paper-on-demand är nu lanserad och Elanders Sverige är först ut på banan tillsammans med Papyrus. Den nya lösningen innebär tvåvägskommunikation mellan GKS och pappersleverantören. Återkoppling att papperet är på väg samt avvikelser kan nu tas emot och kommuniceras i GKS.

”Vi ser stora fördelar med den nya paper-on-demand lösningen. Vi förbättrar pappershanteringen och får snabbt information om leveransavvikelser och kan därmed vidta nödvändiga åtgärder tidigt. Vi får också kontinuerlig information om var leveransen befinner sig, från att den plockas hos pappersleverantören till att den finns i huset. Att minska papperslagret och arbeta vidare med paper-on-demand är fortsatt viktigt för att få en bra lönsamhet.”

Mats Engvall, Produktionscontroller på Elanders Sverige, betonar vidare fördelarna med en fördjupad systemintegration mellan GKS och pappersleverantörerna. Lösningen är öppen för alla pappersleverantörer och är överlämnad till pappersleverantörernas branschorganisation KEPA för förvaltning.

Folksam integrerar SAP med GKS

Folksam GKS-SAP Integration

Folksam är en uppskattad kund till Simutek sedan många år tillbaka. Folksam använder GKS för sin interna produktionsbyrå med återkoppling till SAP. Vi har under våren i ett utvecklingsprojekt förnyat integrationen mot SAP till modernare teknik. Genom att satsa på en integration kan all produktivitet i ett nischat system som GKS nyttjas fullt ut samtidigt som krav på nödvändiga ekonomiska data uppfylls genom automatiska rapporteringar till det övergripande affärssystemet SAP. Vi är glada över att den nya integrationen mellan GKS och SAP nu är på plats och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

GKS Summit – en uppskattad användarträff

gks_summit_banner_news_600_250

Under två tillfällen i mars gick GKS Summit av stapeln i Oslo och i Stockholm. Vi gläds åt det engagemang vi mötte från GKS-användare och tackar alla som hade möjlighet att komma. Seminariet gav en bra möjlighet att bli uppdaterad kring det senaste i GKS-familjen och ett tillfälle att utbyta tips och erfarenheter med kollegor i branschen. Utvärderingen visade att användarseminariet var mycket uppskattat och nyheten om GKS Next Generation var av allra största intresse.

Simutek lanserar GKS Cost

Roger Pettersson, Alloffset

Simutek presenterar en ny tjänst och programvara för självkostnadskalkyl – GKS Cost.

I en bransch med pressade marginaler och där marknaden dikterar priserna blir det allt viktigare att ha kontroll på kostnaderna. Varje produktkalkyl som skapas ligger till grund för ett beslut som påverkar lönsamheten. Genom att säkerställa att kostnadsmodellen är uppdaterad och baserad på verkliga uppgifter ökar chanserna för att rätt beslut tas.

Tjänsten ger en möjlighet att genomlysa tryckeriets samtliga kostnader och planera för hur dessa kostnader ska fördelas för att ge en rättvis bild av lönsamma produkter. Resultatet blir en försäljningskalkyl som bygger på ett underbyggt kalkylunderlag. Felaktig prissättning är ofta orsakad av brist på bra kalkylunderlag och med GKS Cost vet du att du inte missat något. Vi hjälper till att lägga in den information som ligger till grund för beräkningen i GKS Cost. Vi går igenom hur programvaran fungerar och vilka parametrar som styr resultatet så att årliga justeringar kan utföras på egen hand.

Nyligen har vi genomfört en självkostnadsanalys för Alloffset. Alloffset är en av våra äldsta kunder och vi tror att GKS Cost kommer att vara ett viktigt verktyg för fortsatt tillväxt och lönsamhet.