Nyheter

GKS och Dynamics 365 Business Central – en framtidssäkrad lösning

Vi har ingått ett samarbete med Effekt som är experter på Microsoft Dynamics NAV och Dynamics 365 Business Central. Tillsammans med dem erbjuder vi en integration där ekonomisk data förs över mellan GKS och Dynamics 365 Business Central. Effekt står för licensiering, uppsättning och support av Dynamics 365 Business Central. Utöver integrationen med Dynamics 365 Business Central innebär samarbetet att GKS kan göras åtkomlig via den integrerade kundportalen Bizzjoiner samt att analysverktyget Power BI kan användas för att analysera hela verksamheten.

Dynamics 365 Business Central är en molnbaserad SaaS-lösning som har alla funktioner som fanns i Dynamics NAV men är paketerad som en standardprodukt som har fördelen av en fast kostnad varje månad.

Det finns fortfarande möjlighet till kundanpassningar men dessa blir också paketerade så att de i framtiden inte ger någon överraskande uppgraderingskostnad. För de flesta företag kommer dock den omfattande grundfunktionaliteten att täcka de behov som finns.

Denna integration passar väl in i vår strategi att erbjuda integrationer där vi kan ta ett helhetsansvar för hela funktionaliteten.

Kontakta oss om du vill veta mer om Dynamics 365 Business Central och vad denna lösning kan tillföra din verksamhet.

GDPR

Vi har tagit del av GDPR:s grundläggande principer från ett Microsoft-seminarium med en advokat specialiserad inom detta område.  Här följer den sammanställda informationen. Observera att detta inte är juridisk rådgivning.

  • All information rörande företagsreferenser, namn, epost, telefonnummer faller under GDPR. Även fritextfält eller anteckningar med personlig hänvisning inkluderas.
  • All information gällande användare i användarregistret faller också under GDPR.
  • Laglig grund för att behandla personuppgifter är det faktum att man har ett förhållande leverantör-kund. Här behövs inget samtycke utan det räcker med kundrelationen som grund och principen intresseavvägning. Det var rekommenderat att inte begära samtycke då detta är mycket hårt reglerat och man kan hamna i en svår sits om kunden inte vill lämna samtycke.
  • Uppgifter som behandlas i ett syfte att kommunicera med kunden (support, information om produkter och tjänster, avtalsfrågor), får behållas så länge kundförhållandet består plus ett år framåt. Observera att vissa uppgifter får behållas längre i enlighet med bokföringslagen.
  • Uppgifter som syftar till att användas i direktmarknadsföring, men där man inte har en tidigare kundrelation, får behållas i tre månader. Uppgifterna kan få behållas längre om det finns en pågående dialog med prospektet.
  • Om man skickar nyhetsmail till referenser hos kunden så ska det alltid finnas en länk för att avböja vidare utskick.
  • Det är inte rekommenderat att skriva biträdesavtal såvida man inte ingår i en större global koncern.
  • Det är heller inte rekommenderat att i panik börja radera uppgifter utan att först kartlägga var data finns.

 

Avseende GKS ansvarar tryckeriet för all data som finns i databasen. För att få ut en lista på de kunder och kontakter som finns i databasen tas detta lättast ut i Excelformat genom standardrapporten Kundregister. Använd filter Namnordning + Adresser . Excelrapporter skapas på servern i mappen gks\Excel, så det kan vara bra att ha en genväg dit. Om vi tar över er databas i supportsyfte så får vi ha era uppgifter under den tid det tar att lösa uppgiften. Efter denna tid så tar vi bort databasen.

Önskar man gå vidare med GDPR-arbetet bör man vända sig till en advokat inom området eller kontakta sin branschorganisation.

Efterhand som GDPR införlivas i företagsprocesserna så är vi lyhörda för de behov och önskemål som uppkommer för nya stödfunktioner i GKS.

 

Simutek till Inspire Washington DC

Hur kan man bättre börja semestern än med en intensiv vecka på Microsofts globala konferens Inspire i hjärtat av Washington DC? Vid detta unika tillfälle kommer vi att ta del av Microsofts nya visioner omkring affärsappar i molnet som är enkla att komma åt och intuitiva att arbeta i.

Stor del av visionen kommer handla om standard och enkelhet i stället för skräddarsytt och komplext. Fokus på vertikala nischade appar som direkt ger ett värde för företag inom en specifik bransch, självklart fullt integrerade med alla övriga affärsfunktioner i molnet. Detta tänk ligger som hand i handske för oss och är länge något som vi trott på där GKS är och kommer bli en ännu viktigare pusselbit för affärsappar inom den grafiska industrin.

Efter en vecka fullspäckad med sessioner, möten och partnerutbyte kommer vi vara överösta med idéer, möjligheter och strategier inför början på en händelserik höst.

Paper-on-Demand 2-way

Paper on Demand Two-Way
Den senaste versionen av paper-on-demand är nu lanserad och Elanders Sverige är först ut på banan tillsammans med Papyrus. Den nya lösningen innebär tvåvägskommunikation mellan GKS och pappersleverantören. Återkoppling att papperet är på väg samt avvikelser kan nu tas emot och kommuniceras i GKS.

”Vi ser stora fördelar med den nya paper-on-demand lösningen. Vi förbättrar pappershanteringen och får snabbt information om leveransavvikelser och kan därmed vidta nödvändiga åtgärder tidigt. Vi får också kontinuerlig information om var leveransen befinner sig, från att den plockas hos pappersleverantören till att den finns i huset. Att minska papperslagret och arbeta vidare med paper-on-demand är fortsatt viktigt för att få en bra lönsamhet.”

Mats Engvall, Produktionscontroller på Elanders Sverige, betonar vidare fördelarna med en fördjupad systemintegration mellan GKS och pappersleverantörerna. Lösningen är öppen för alla pappersleverantörer och är överlämnad till pappersleverantörernas branschorganisation KEPA för förvaltning.

Folksam integrerar SAP med GKS

Folksam GKS-SAP Integration

Folksam är en uppskattad kund till Simutek sedan många år tillbaka. Folksam använder GKS för sin interna produktionsbyrå med återkoppling till SAP. Vi har under våren i ett utvecklingsprojekt förnyat integrationen mot SAP till modernare teknik. Genom att satsa på en integration kan all produktivitet i ett nischat system som GKS nyttjas fullt ut samtidigt som krav på nödvändiga ekonomiska data uppfylls genom automatiska rapporteringar till det övergripande affärssystemet SAP. Vi är glada över att den nya integrationen mellan GKS och SAP nu är på plats och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

12