Paper On Demand

Exakt antal, av rätt papper, till rätt tryckpress, vid rätt tidpunkt.

PaperOnDemand-leverans
Genom tjänsten Paper-on-Demand flyttar papperslagret ut från tryckeriets fyra väggar. Försvinner gör även all arbetsbörda förknippad med lagerhantering såsom bristhantering, beställningar och inventeringar. Det blir pappersleverantören som säkerställer att exakt antal av rätt papper står vid rätt tryckpress vid rätt tidpunkt.

Tjästen finns tillgänglig i modulen GKS Lager och bygger på VMI (Vendor Managed Inventory) som försörjningskedjestrategi.