IT-chefer

Som IT-chef brottas man dagligen med att se till att alla system är i drift, uppdaterade, sammankopplade och säkrade. Detta gäller inte minst verksamhetskritiska system såsom affärssystem, där ett driftstopp inte är acceptabelt.. Samtidigt måste tryggheten finnas att i ett värsta scenario kan all information återskapas inom ett par timmar.

GKS bygger på beprövad Microsoft-teknologi såsom Windows Server och SQL Server. Detta borgar för ett driftsäkert och lätthanterat system med flera upplägg beroende på kundens storlek. GKS har  genomgått  Microsoft Platform Test som utförs av Lionbriage och säkerställer att systemet uppträder på ett förväntat sätt.

All information i GKS sparas i en central SQL Server-databas. Ur ett säkerhetsperspektiv innebär detta att det blir enklare att skydda och säkerhetskopiera den affärskritiska informationen. Då SQL är en välkänd databas finns flera möjligheter att vidare utnyttja verktyg för att analysera, extrahera data och koppla sig till databasen.

En av de viktigaste aspekterna för IT-chefer idag är att konsolidera IT-miljön genom virtualisering. GKS kan med fördel köras i en virtuell miljö som stödjer Windows Server, exempelvis Microsoft Hyper-V.

Full potential ger ett system först när det kommunicerar med andra befintliga system. GKS kan publicera API:er för tredje part i form av Web Services. Skräddarsydda kopplingar kan ge stora besparingar genom att göra information tillgänglig till alla parter som behöver den. I den utsträckning  det finns standarder favoriseras dessa vilket dessutom ger en framtidssäker koppling till en låg kostnad. GKS implementerar bland annat standarder såsom JDF, SIE, Bankgirocentralen och factoringbolags API:er.