Release notes

GKS 3.67.3

By admin | Published januari 23rd, 2017

GKS Kalkyl 3.67.3 finns tillgänglig för nerladdning. Den nya versionen är en frivillig uppgradering och innehåller en rättning av en bugg som påfunnits i GKS 3.67.2. För detaljerad information se nyheter i senaste versionen.

GKS 3.67.2

By admin | Published januari 18th, 2017

GKS Kalkyl 3.67.2 finns tillgänglig för nerladdning. Den nya versionen är en frivillig uppgradering och innehåller ett par buggrättningar som påfunnits i GKS 3.67.1. För detaljerad information se nyheter i senaste versionen.

GKS 3.67.1

By admin | Published januari 13th, 2017

GKS Kalkyl 3.67.1 finns tillgänglig för nerladdning. Den nya versionen är en frivillig uppgradering och innehåller ny funktionalitet samt buggrättningar. För detaljerad information se nyheter i senaste versionen.

GKS 3.66.3

By admin | Published oktober 4th, 2016

GKS Kalkyl 3.66.3 finns tillgänglig för nerladdning. Detta är en obligatorisk uppgradering med datumförlängning som behöver införas före 30 oktober. Paketet finns på sidan Nerladdningar.

GKS 3.66.2

By admin | Published augusti 17th, 2016

GKS Kalkyl 3.66.2 finns tillgänglig för nerladdning. Den nya versionen är en frivillig uppgradering och innehåller ny funktionalitet samt buggrättningar. För detaljerad information se nyheter i senaste versionen.

GKS 3.65.6

By admin | Published april 13th, 2016

GKS Kalkyl 3.65.6 finns tillgänglig för nerladdning. Denna uppgradering innehåller en korrigering av ett problem som rapporterats inom GKS Lager:s inventeringsfunktion. Ladda ner från Nerladdningar.

GKS 3.65.5

By admin | Published mars 17th, 2016

GKS Kalkyl 3.65.5 finns tillgänglig för nerladdning. Detta är en obligatorisk uppgradering med datumförlängning som behöver införas före 30 april. Paketet återfinns på sidan Nerladdningar.

GKS 3.65.4

By admin | Published februari 10th, 2016

GKS Kalkyl 3.65.4 finns tillgänglig för nerladdning. Den nya versionen är en frivillig uppgradering och innehåller ett fåtal rättningar från rapporterade buggar. För detaljerad information se nyheter i senaste versionen.

GKS 3.65.3

By admin | Published januari 29th, 2016

GKS Kalkyl 3.65.3 finns tillgänglig för nerladdning. Se Nyheter i senaste versioner för mer information.

GKS 3.65.2

By admin | Published januari 27th, 2016

GKS finns nu tillgänglig i en ny version 3.65.2. Se Nyheter i senaste versioner för mer information.

234