Beslutsfattare

Att välja ett affärssystem är en svår uppgift även för den mest erfarne beslutsfattaren. Det gäller att objektivt värdera en rad avgörande faktorer för att ditt företag ska kunna nå full tillväxtpotential och höga lönsamhetsmål. Samtidigt går det inte att fatta ett beslut utan en magkänsla och förtroende för den leverantör som du på lång sikt kommer att samarbeta med.

Informationsteknik ger oändliga möjligheter men hur förverkligar man alla dessa möjligheter till reella resultat? Din enskilt viktigaste uppgift som beslutsfattare är att finna en lösning som omgående ger stöd åt era affärsprocesser till en överskådlig kostnad. Trenden är tydlig. Idag letar beslutsfattare efter best-of-breed system inom varje affärsområde. För den grafiska branschen innebär det ett affärssystem som ger full utväxling åt de processer som ger företaget en marknadsledande position istället för att tvingas anpassa verksamheten till ett generellt affärssystem. Det är viktigt att säkerställa integration med befintliga system och att kunna rapportera finansiella resultat till VD eller koncernledning.

GKS kan bidra till att öka intäkter, sänka kostnader, få nya affärsinsikter och möta standardiseringskrav. Många arbetsuppgifter går snabbare och blir bättre om IT-system utför dem istället för att människor gör det. Den tid och de pengar som sparas kan istället läggas på innovation och strategi.

GKS är ett beprövat affärssystem och används både av större och mindre tryckerier. Vi har kunder som skapar över 20 000 offerter per år och planerar, produktionsstyr och leverarar över 10 000 order per år.