GKS BGC 1.7.9

Tilläggsmodulen GKS BGC finns i en ny version 1.7.9.
Detta är en rekommenderad uppgradering som korrigerat ett fält i e-fakturor för att följa Bankgirots senaste standard. Se Changelog.