GKS 3.74.9

GKS Kalkyl finns tillgänglig i en ny version 3.74.9 från sidan Nerladdningar. Detta är en obligatorisk uppgradering med datumförlängning som behöver införas före 30 april. Se vår changelog för en lista på alla nya funktioner, förbättringar och buggrättningar.