GKS 3.68.1

GKS Kalkyl finns i en ny version 3.68.1 tillgänglig för nerladdning. Detta är en obligatorisk uppgradering med datumförlängning som behöver införas före 31 oktober.
I vår changelog finns en lista på alla nya funktioner, förbättringar och buggrättningar. Paketet kan hämtas från sidan Nerladdningar.