Paper-on-Demand 2-way

Paper on Demand Two-Way
Den senaste versionen av paper-on-demand är nu lanserad och Elanders Sverige är först ut på banan tillsammans med Papyrus. Den nya lösningen innebär tvåvägskommunikation mellan GKS och pappersleverantören. Återkoppling att papperet är på väg samt avvikelser kan nu tas emot och kommuniceras i GKS.

”Vi ser stora fördelar med den nya paper-on-demand lösningen. Vi förbättrar pappershanteringen och får snabbt information om leveransavvikelser och kan därmed vidta nödvändiga åtgärder tidigt. Vi får också kontinuerlig information om var leveransen befinner sig, från att den plockas hos pappersleverantören till att den finns i huset. Att minska papperslagret och arbeta vidare med paper-on-demand är fortsatt viktigt för att få en bra lönsamhet.”

Mats Engvall, Produktionscontroller på Elanders Sverige, betonar vidare fördelarna med en fördjupad systemintegration mellan GKS och pappersleverantörerna. Lösningen är öppen för alla pappersleverantörer och är överlämnad till pappersleverantörernas branschorganisation KEPA för förvaltning.