Folksam integrerar SAP med GKS

Folksam GKS-SAP Integration

Folksam är en uppskattad kund till Simutek sedan många år tillbaka. Folksam använder GKS för sin interna produktionsbyrå med återkoppling till SAP. Vi har under våren i ett utvecklingsprojekt förnyat integrationen mot SAP till modernare teknik. Genom att satsa på en integration kan all produktivitet i ett nischat system som GKS nyttjas fullt ut samtidigt som krav på nödvändiga ekonomiska data uppfylls genom automatiska rapporteringar till det övergripande affärssystemet SAP. Vi är glada över att den nya integrationen mellan GKS och SAP nu är på plats och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.