Simutek lanserar GKS Cost

Roger Pettersson, Alloffset

Simutek presenterar en ny tjänst och programvara för självkostnadskalkyl – GKS Cost.

I en bransch med pressade marginaler och där marknaden dikterar priserna blir det allt viktigare att ha kontroll på kostnaderna. Varje produktkalkyl som skapas ligger till grund för ett beslut som påverkar lönsamheten. Genom att säkerställa att kostnadsmodellen är uppdaterad och baserad på verkliga uppgifter ökar chanserna för att rätt beslut tas.

Tjänsten ger en möjlighet att genomlysa tryckeriets samtliga kostnader och planera för hur dessa kostnader ska fördelas för att ge en rättvis bild av lönsamma produkter. Resultatet blir en försäljningskalkyl som bygger på ett underbyggt kalkylunderlag. Felaktig prissättning är ofta orsakad av brist på bra kalkylunderlag och med GKS Cost vet du att du inte missat något. Vi hjälper till att lägga in den information som ligger till grund för beräkningen i GKS Cost. Vi går igenom hur programvaran fungerar och vilka parametrar som styr resultatet så att årliga justeringar kan utföras på egen hand.

Nyligen har vi genomfört en självkostnadsanalys för Alloffset. Alloffset är en av våra äldsta kunder och vi tror att GKS Cost kommer att vara ett viktigt verktyg för fortsatt tillväxt och lönsamhet.