Nyheter

Folksam integrerar SAP med GKS

Folksam GKS-SAP Integration

Folksam är en uppskattad kund till Simutek sedan många år tillbaka. Folksam använder GKS för sin interna produktionsbyrå med återkoppling till SAP. Vi har under våren i ett utvecklingsprojekt förnyat integrationen mot SAP till modernare teknik. Genom att satsa på en integration kan all produktivitet i ett nischat system som GKS nyttjas fullt ut samtidigt som krav på nödvändiga ekonomiska data uppfylls genom automatiska rapporteringar till det övergripande affärssystemet SAP. Vi är glada över att den nya integrationen mellan GKS och SAP nu är på plats och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.

GKS Summit – en uppskattad användarträff

gks_summit_banner_news_600_250

Under två tillfällen i mars gick GKS Summit av stapeln i Oslo och i Stockholm. Vi gläds åt det engagemang vi mötte från GKS-användare och tackar alla som hade möjlighet att komma. Seminariet gav en bra möjlighet att bli uppdaterad kring det senaste i GKS-familjen och ett tillfälle att utbyta tips och erfarenheter med kollegor i branschen. Utvärderingen visade att användarseminariet var mycket uppskattat och nyheten om GKS Next Generation var av allra största intresse.

Simutek lanserar GKS Cost

Roger Pettersson, Alloffset

Simutek presenterar en ny tjänst och programvara för självkostnadskalkyl – GKS Cost.

I en bransch med pressade marginaler och där marknaden dikterar priserna blir det allt viktigare att ha kontroll på kostnaderna. Varje produktkalkyl som skapas ligger till grund för ett beslut som påverkar lönsamheten. Genom att säkerställa att kostnadsmodellen är uppdaterad och baserad på verkliga uppgifter ökar chanserna för att rätt beslut tas.

Tjänsten ger en möjlighet att genomlysa tryckeriets samtliga kostnader och planera för hur dessa kostnader ska fördelas för att ge en rättvis bild av lönsamma produkter. Resultatet blir en försäljningskalkyl som bygger på ett underbyggt kalkylunderlag. Felaktig prissättning är ofta orsakad av brist på bra kalkylunderlag och med GKS Cost vet du att du inte missat något. Vi hjälper till att lägga in den information som ligger till grund för beräkningen i GKS Cost. Vi går igenom hur programvaran fungerar och vilka parametrar som styr resultatet så att årliga justeringar kan utföras på egen hand.

Nyligen har vi genomfört en självkostnadsanalys för Alloffset. Alloffset är en av våra äldsta kunder och vi tror att GKS Cost kommer att vara ett viktigt verktyg för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

PaperonDemand vNext seminarium

Simutek har bjudit in de kunder och pappersleverantörer som arbetat längst med PaperOnDemand till ett seminarium för att forma nästa generation av lösningen.

Denna tjänst som innebär ett just-in-time flöde av papper är något som ökar i efterfrågan och nya utmaningar väntar. Seminariet kommer att äga rum efter årsskiftet i Kista Science Tower och här kommer vi att diskutera framtiden gällande denna tjänst och samtidigt ta upp önskemål och synpunkter från de som är närvarande. Om Paper on Demand är något som intresserar dig så ta gärna kontakt med oss så förklarar vi närmare vad det innebär och hur man implementerar det.

Stor uppslutning på Print2011

Vi tackar för den stora uppslutningen  på Print2011 där vi fick möjlighet att visa de
nyheter som på kort tid lanserats från Simutek.

Störst fokus på mässan blev modulen GKS Distribution som innebär stora tidsvinster och bättre kontroll vid leverans.

Vi arbetar nu vidare och ser fram emot att träffa Er snart igen!